Connect with us

Αναζήτηση

FARMING

Ίχνη από ψευδόκοκκους, ψώρες και τετράνυχους στα εσπεριδοειδή

Δεν έχουν εµφανιστεί σηµαντικά προβλήµατα από παθογόνα ή εχθρούς στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών στην ευρύτερη περιοχή του νοµού Αχαΐας, δεδοµένου ότι οι πληθυσµοί των κυριοτέρων εχθρών αυτής της περιόδου βρίσκονται σε ύφεση.

Ωστόσο, σταδιακά, µε το µεταχρωµατισµό των καρπών, απαιτείται πιο προσεκτικός έλεγχος και προετοιµασία για την αντιµετώπιση της Μύγας Μεσογείου, τονίζουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας.

Όσον αφορά τον ψευδόκοκκο, αυτός ευνοείται από την υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία και τη σχετικά υψηλή θερµοκρασία αέρα και αφού εκκολαφθούν, οι προνύµφες είναι έρπουσες και µετακινούνται πάνω στο δέντρο σε κοντινές αποστάσεις ώστε να βρουν την κατάλληλη θέση για να τραφούν µε τους χυµούς του δέντρου. Ο εντοπισµός τους πάνω στα δέντρα και η ταυτοποίησή τους είναι εύκολη υπόθεση λόγω της βαµβακάδας που καλύπτει τα κλαδιά και τα φύλλα, αλλά και λόγω των µελιτωδών αποχωρηµάτων τους, που κολλάνε πάνω σε φύλλα και καρπούς υποβαθµίζοντας την εµπορική αξία των φρούτων.

Εν τω µεταξύ, τα ποσοστά προσβολών από διάφορα είδη (κόκκινη, µαύρη, λευκή, µυτιλόµορφη ψώρα, παρλατόρια, ισσέρυα κ.α.) παρουσιάζουν διακυµάνσεις ανάλογα µε την περιοχή και το αγροτεµάχιο. Οι γεωπόνοι καλούν τους παραγωγούς να προχωρήσουν σε επιµελή έλεγχο του οπωρώνα και άµεση και συνδυασµένη καταπολέµησή τους, µε καλό λούσιµο των καρπών.

Αντιµετώπιση τετράνυχων µε πληθυσµούς χαµηλούς

Οι τετράνυχοι ευνοούνται από ξηρό και ζεστό καιρό, ενώ µπορούν ταχύτατα να αναπτύξουν µεγάλους πληθυσµούς και να προκαλέσουν σοβαρές ζηµιές. Η αντιµετώπισή τους πρέπει να γίνεται έγκαιρα, σε χαµηλό επίπεδο πληθυσµού. Σε έντονη προσβολή τα φύλλα καρουλιάζουν, ξηραίνονται και πέφτουν, ενώ στους καρπούς των εσπεριδοειδών παρατηρούνται σκουρόχρωµες κηλίδες, οι οποίες επεκτείνονται, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική υποβάθµιση της εµπορικής τους αξίας.

Σαπίζουν οι καρποί από τη Μύγα της Μεσογείου  

Τα θηλυκά της Μύγας Μεσογείου εναποθέτουν τα αυγά τους κάτω απ’ την επιδερµίδα του καρπού σε πορτοκάλια και µανταρίνια το φθινόπωρο, όταν αρχίζει να αλλάζει το χρώµα τους. Οι εκκολαπτόµενες προνύµφες τρέφονται από τη σάρκα των καρπών κι όταν συµπληρώσουν την ανάπτυξή τους εξέρχονται και πέφτουν στο έδαφος για να νυµφωθούν. Κάτω από το σηµείο του νύγµατος ο καρπός σαπίζει, ενώ οι καρποί ωριµάζουν πρόωρα και µπορεί να παρατηρηθεί έντονη καρπόπτωση.

-Ελένη Δούσκα

Διαβάστε επίσης

FARMING

Με προγραµµατισµό να επεκτείνει την καλλιεργητική της δυναµική, προσθέτοντας στρέµµατα γης στα ήδη υπάρχοντα, η οικογένεια Φλόκαρη µε έδρα τη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, έχει...

REPORTS

Αρχές Ιουνίου το Fresher συνάντησε την οικογένεια Συµεωνίδη σε ένα από τα κτήµατά της στην Ηµαθία να συγκοµίζει βερίκοκα. ∆εύτερης γενιάς παραγωγός ο Μάκης...

FARMING

Σε μία προσπάθεια να καθοδηγήσει τους φίλους αγρότες ακτινιδιοπαραγωγούς, ο γεωπόνος και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας, κ. Βασίλης Έξαρχος, αναδεικνύει τα τρία κρίσιμα κριτήρια για...

SPECIALS

Προερχόµενος από το χώρο της εκπαίδευσης, όντας πτυχιούχος φυσικός, ο Στέφανος Πούτας, αποφάσισε να ασχοληθεί και µε τον πρωτογενή τοµέα. Η προσπάθειά του ξεκίνησε...