Connect with us

Αναζήτηση

FARMING

Με αυξητική τάση σημάδια από πυραλίδα στις καλλιέργειες πιπεριάς

Ο επιβλαβής οργανισμός πυραλίδα, Ostrinia nubitalis, είναι κατ’ εξοχήν εχθρός του καλαμποκιού, ωστόσο παρατηρούνται αρκετές προσβολές και στην καλλιέργεια της πιπεριάς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι δύο καλλιέργειες συνυπάρχουν.

Για το έτος 2023 η υπηρεσία των ΔΑΟΚ ΑΜΘ και Σερρών σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ Ξάνθης εγκατέστησε τρεις φερομονικές παγίδες, για την παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου σε αντιπροσωπευτικά σημεία της Π.Ε. Ξάνθης, όπου παραδοσιακά καλλιεργείται η πιπεριά και συνήθως προορίζεται για βιομηχανική χρήση.

-Μία (1) φερομονική παγίδα στην περιοχή της Κεντητής, Δήμου Τοπείρου, Π.Ε. Ξάνθης σε καλλιέργεια πιπεριάς,

– Μία (1) στην περιοχή του Ερασμίου, Δήμου Τοπείρου, ΠΕ Ξάνθης επίσης σε καλλιέργεια πιπεριάς και

– Μία (1) ακόμα σε καλλιέργεια καλαμποκιού στην περιοχή της Θαλασσιάς του ίδιου Δήμου.

Η εγκατάσταση του δικτύου των παγίδων έγινε στις 6 Ιουνίου, η παρακολούθηση και καταγραφή της πτήσης του εντόμου γίνεται από τους γεωπόνους της ΠΕ Ξάνθης εξελίσσονται ικανοποιητικά μέχρι σήμερα και αναμένεται από αυτές μία καλή παραγωγή.

Οι φυτείες πιπεριάς στις αγροτικές περιοχές της ΠΕ Ξάνθης εξελίσσονται ικανοποιητικά μέχρι σήμερα και αναμένεται από αυτές μια καλή παραγωγή. Οι προνύμφες της 2ης γενεάς τρέφονται είτε στο στέλεχος, είτε στον κορμό της πιπεριάς. Τα συμπτώματα που παρατηρούνται είναι τα εξής:

– Δημιουργία οπών στο στέλεχος και λεπτής σκόνης στην εξωτερική επιφάνεια του καρπού, όταν οι κάμπιες προσπαθούν να μπουν μέσα στον καρπό.

– Πρόωρη ωρίμανση του καρπού και μετέπειτα σάπισμά του, με την επίδραση διάφορων παθογόνων.

Από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, διαπιστώθηκε ότι η 2η γενεά του εντόμου έχει κάνει την εμφάνισή της και έχει αφήσει πλέον το καλαμπόκι (όπως δείχνουν οι συλλήψεις) και έχουν αναπτυχθεί σημαντικοί πληθυσμοί του εντόμου, μέχρι σήμερα, με αυξητική τάση στις καλλιέργειες πιπεριάς που προορίζονται κυρίως για βιομηχανική χρήση. Επίσης έχουν παρατηρηθεί και προσβολές σε καρπούς πιπεριάς.

Να σημειωθεί ότι αυτή η γενεά αναπτύσσει συνήθως υψηλούς πληθυσμούς και οι  προνύμφες της προκαλούν σημαντική ζημιά στην πιπεριά, υποβαθμίζοντας τελικά την ποιότητα του καρπού.

Ιδιαίτερα λοιπόν αυτή την περίοδο, επιβάλλεται η σχολαστική παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμού του εντόμου. Οι καλλιεργητές καλούνται να προβαίνουν συχνά, αν όχι καθημερινά, σε έλεγχο για την ύπαρξη προνυμφών επί των καρπών, ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η επέμβαση, αν και όταν χρειαστεί, με τα κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Όσον αφορά τη χημική καταπολέμηση, αν επιλεγεί, θα πρέπει να γίνεται όταν ο καρπός είναι σε μέγεθος μεγαλύτερο από το μισό. Επίσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες ημέρες υπολειμματικής διάρκειας τελευταίας επέμβασης πριν τη συγκομιδή, όπως και όλα τα σχετικά για την προστασία των μελισσών, περιβάλλοντος κλπ .

Υπογραμμίζεται από τους ειδικούς των ανωτέρω ΔΑΟΚ ότι οι παραγωγοί και μόνο αυτοί, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης στις συνθήκες της καλλιέργειας, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για λοιπούς χειρισμούς, τα οποία συμβάλλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Διαβάστε επίσης

FARMING

Με προγραµµατισµό να επεκτείνει την καλλιεργητική της δυναµική, προσθέτοντας στρέµµατα γης στα ήδη υπάρχοντα, η οικογένεια Φλόκαρη µε έδρα τη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, έχει...

REPORTS

Αρχές Ιουνίου το Fresher συνάντησε την οικογένεια Συµεωνίδη σε ένα από τα κτήµατά της στην Ηµαθία να συγκοµίζει βερίκοκα. ∆εύτερης γενιάς παραγωγός ο Μάκης...

FARMING

Σε μία προσπάθεια να καθοδηγήσει τους φίλους αγρότες ακτινιδιοπαραγωγούς, ο γεωπόνος και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας, κ. Βασίλης Έξαρχος, αναδεικνύει τα τρία κρίσιμα κριτήρια για...

SPECIALS

Προερχόµενος από το χώρο της εκπαίδευσης, όντας πτυχιούχος φυσικός, ο Στέφανος Πούτας, αποφάσισε να ασχοληθεί και µε τον πρωτογενή τοµέα. Η προσπάθειά του ξεκίνησε...