Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους όταν οι πατάτες είναι για καλό σκοπό

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Field Day του καινοτόµου εκπαιδευτικού και κοινωφελούς project καλλιέργειας πατάτας, που υλοποίησαν το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, ο ∆ήµος Καλαµάτας και οι εταιρείες COMPO EXPERT Ελλάς, UPL Ελλάς και AGRIMORE από τον κλάδο των εφοδίων, καθώς και η GREEN PROJECTS, εξειδικευµένη στη γεωργία ακριβείας και τις νέες τεχνολογίες.

Η Field Day που πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήµατος του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου στην Καλαµάτα, αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµιακής κοινότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και αγροτικών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση αυτή είχε πολλαπλούς στόχους που επιτεύχθηκαν µε εξαιρετικά αποτελέσµατα:

  • Εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών Η συνάντηση παρείχε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τµήµατος  Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίµων, πολύτιµες γνώσεις και πρακτική εµπειρία στη λίπανση, τη φυτοπροστασία, τις δυνατότητες που έχουµε µε τις νέες βελτιωµένες ποικιλίες και τις νέες τεχνολογίες και καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρµόζονται στην καλλιέργεια πατάτας.

  • Προσφορά προς την κοινωνία Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε την υποστήριξη των συνεργαζόµενων εταιρειών, στοχεύει να προσφέρει την παραγωγή πατάτας σε οργανισµούς κοινωφελούς χαρακτήρα, ενισχύοντας τις τοπικές κοινότητες και προάγοντας τη βιωσιµότητα και την αλληλεγγύη.
  • Ενίσχυση συνεργασίας Η εκδήλωση «Field Day» αποτέλεσε το βήµα για την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ της πανεπιστηµιακής κοινότητας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αγροτικής επιχειρηµατικότητας. Η αλληλεπίδραση και η ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών συνέβαλαν στη δηµιουργία ενός ισχυρού δικτύου που θα προάγει την ανάπτυξη και την εφαρµογή καινοτόµων λύσεων στον γεωργικό τοµέα.

  • Συµµετοχή εταιρειών Η οργάνωση και διεξαγωγή του project «Πατάτες για καλό σκοπό» δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συµβολή των αναγνωρισµένων εταιρειών UPL Ελλάς, COMPO EXPERT Ελλάς, AGRIMORE και GREEN PROJECTS. Οι συµµετέχοντες, εταιρείες και φορείς, εξέφρασαν από κοινού την επιθυµία τους και σκοπό τους, αυτή η πολύπλευρα θετική κίνηση να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί µέσα στα χρόνια σαν µια σύµπραξη εκπαίδευσης και προσφοράς στην κοινωνία.

Το όφελος είναι σηµαντικό για όλους

«Οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση στην έρευνα, το Πανεπιστήµιο αποκτά πρόσβαση σε  πληροφορίες για νέα καινοτόµα προϊόντα και τεχνολογίες, καθώς και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι γεωργικές επιχειρήσεις και οι νέοι εκκολαπτόµενοι επιστήµονες διευρύνουν τον επαγγελµατικό τους ορίζοντα. Παράλληλα, µέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης µεταφέρεται η γνώση και η καινοτοµία στους δηµότες που ασχολούνται µε τον πρωτογενή τοµέα. Η εφαρµογή καινοτοµιών θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στη βιώσιµη ανάπτυξη της γεωργίας της χώρας µας» σηµείωσε µεταξύ άλλων ο Αναστάσιος Κώτσιρας, γεωπόνος-καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Τµήµα Γεωπονίας, Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Λαχανοκοµίας.

Σχετικά Άρθρα

REPORTS

Συνεχώς υψηλοί παραμένουν οι πληθυσμοί της Μεσογειακής Μύγας στις περιοχές του δικτύου παγίδευσης από τις αρχές Μαΐου έως σήμερα, όπως διαπιστώνουν σε σχετική γεωργική...

FARMING

Ο γεωπόνος και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας, κ. Βασίλης Έξαρχος, ένθερμος υποστηρικτής της «αειφορικής» διαχείρισης στην καλλιέργεια των ακτινιδίων, στοχεύει να καθοδηγήσει τους φίλους αγρότες...

REPORTS

Έντονους προβληματισμούς έχουν δημιουργήσει στους καλλιεργητές πατάτας της Βόρειας Ευρώπης οι έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες δυσκολεύουν σημαντικά το έργο τους. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως...

REPORTS

Έως και 165.000 τόνους λιπασμάτων ετησίως έως το 2030 προβλέπεται να προμηθεύει η Yara στην PepsiCo Europe, όπως προϋποθέτει η μακροπρόθεσμη συνεργασία που ανακοίνωσαν...

Διαβάστε επίσης

REPORTS

Εξόχως ανησυχητικές διαστάσεις έχει αρχίσει να λαμβάνει το πρόβλημα με την μυστηριώδη ασθένεια της ροδακινιάς, που έχει εμφανιστεί στην περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και παραμορφώνει...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ο 34χρονος Νικόλαος Σάββας, από τον Λόφο Πιερίας, δηλώνει αθεράπευτα… άρρωστος µε την καλλιέργεια της επιτραπέζιας τοµάτας και για χάρη της, όπως παραδέχεται αφοπλιστικά,...

REPORTS

Ανθοφορίες σε διαφορετικές φάσεις και προβληματικές γονιμοποιήσεις εμφανίζει η καλλιέργεια βερίκοκου στα μεγάλα παραγωγικά κέντρα της Βορείου Ελλάδος.

REPORTS

Καταλύτη για την µετατροπή της «ευκαιριακής» ευφορίας στα εσπεριδοειδή σε µία µόνιµη ανάπτυξη του κλάδου πρέπει να αποτελέσουν οι διεθνείς συγκυρίες που έκαναν µέχρι...