Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Νεοσύστατη προσπάθεια υδροπονικής ντομάτας στη Νέα Ζίχνη Σερρών

Mία νέα κίνηση στον τοµέα της υδροπονικής καλλιέργειας ντοµάτας αποτελεί η εταιρεία Αγροκτήµατα ∆ήµητρα, η οποία έχει έδρα στο δήµο Νέας Ζίχνης Σερρών.

Αυτή τη στιγµή το σύνολο των ποσοτήτων που παράγονται διατίθενται µέσω αποκλειστικής συνεργασίας στην Κεντρική Λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία δηµιουργήθηκε από τον πολιτικό µηχανικό, Νίκο Κόπανο, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε ασχοληθεί για ένα διάστηµα και µε την εµπορία οπωρολαχανικών στη διάρκεια της δεκαετούς οικονοµικής κρίσης, έχοντας αναπτύξει εµπειρία στον τοµέα των νωπών αγροτικών προϊόντων. Ακολούθως αποφάσισε τη δηµιουργία µίας καθετοποιηµένης µονάδας παραγωγής και τυποποίησης ντοµάτας, και σήµερα τα προϊόντα της επιχείρησης κυκλοφορούν την αγορά µε την ετικέτα «∆ήµητρα Γη», καθώς αντλεί την ονοµασία από οµώνυµο της Νέας Ζίχνης, από όπου κατάγεται ο ιδρυτής της. Στο πλαίσιο της επένδυσης που υλοποιήθηκε έχει δηµιουργηθεί τυποποιητήριο µε µηχανήµατα διαλογής έξι θέσεων. Οι ενεργειακές ανάγκες λειτουργίας καλύπτονται από φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 30kW, το νερό άρδρευσης ανακυκλώνεται ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση και χωρίς να επιβαρύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας, ενώ εφαρµόζεται σύστηµα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού – Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).Η εν λόγω µονάδα στηρίζεται στην απασχόληση προσωπικού καθώς και στην προµήθεια πρώτων υλών από την ευρύτερη περιοχή µε πρόθεση τη στήριξη της τοπικής οικονοµίας.

Η επιχείρηση έλαβε έγκριση για συνολικό επιλέξιµο και ενισχυόµενο κόστος ύψους 922 χιλιάδων ευρώ στην πρώτη φάση της επένδυσης για την κατασκευή των 8 στρεµµάτων, µέσω αναπτυξιακού νόµου, εκ των οποίων το 50% του ποσού αφορά καθαρή επιχορήγηση.

Επί του παρόντος ο επιχειρηµατίας έχει αναπτύξει τα πρώτα 8 στρέµµατα υδροπονικής καλλιέργειας ντοµάτας. Αυτή την περίοδο πραγµατοποιεί επέκταση της έκτασης κατά 4 στρέµµατα. Σύµφωνα µε τον κύριο Κόπανο το κόστος ανά στρέµµα για την κατασκευή της νέας υδροπονικής µονάδας ανέρχεται σε περίπου 130.000 ευρώ. «Αποφασίσαµε να δηµιουργήσουµε µία ποιοτική εγκατάσταση, προκειµένου να µειώσουµε αστάθµητους παράγοντες όπως είναι οι απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες και οι ασθένειες», λέει ο ιδιοκτήτης της υδροπονικής µονάδας.

Η απόδοση αυτή τη στιγµή ανέρχεται σε περίπου 40 τόνους ντοµάτας ανά στρέµµα µε δυνατότητα σε πλήρη παραγωγική δραστηριότητα να υπερβεί τους 50 τόνους ανά στρέµµα. Η καλλιεργούµενη ποικιλία είναι η Ekstasis, η οποία όπως λέει ο παραγωγός αποτελεί µία ιδιαίτερη περίπτωση ντοµάτας µε αρκετές ευαισθησίες και υψηλό ρίσκο κατά την καλλιέργεια. «Επιλέξαµε τη συγκεκριµένη ποικιλία διότι είναι µία από τις πιο εύγεστες που κυκλοφορούν στην αγορά. Ωστόσο παρουσιάζει ευαισθησίες κατά την καλλιέργεια», αναφέρει ο Ν. Κόπανος. Σε ό,τι αφορά το µέσο κόστος παραγωγής ανά κιλό ανέρχεται σε περίπου 1 ευρώ, µε δυνατότητα πώλησης µε τη µέση τιµή χονδρικής πώλησης να κινείται χαµηλότερα από 1,5 ευρώ το κιλό.

Διαβάστε επίσης

FARMING

Με προγραµµατισµό να επεκτείνει την καλλιεργητική της δυναµική, προσθέτοντας στρέµµατα γης στα ήδη υπάρχοντα, η οικογένεια Φλόκαρη µε έδρα τη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, έχει...

REPORTS

Αρχές Ιουνίου το Fresher συνάντησε την οικογένεια Συµεωνίδη σε ένα από τα κτήµατά της στην Ηµαθία να συγκοµίζει βερίκοκα. ∆εύτερης γενιάς παραγωγός ο Μάκης...

FARMING

Σε μία προσπάθεια να καθοδηγήσει τους φίλους αγρότες ακτινιδιοπαραγωγούς, ο γεωπόνος και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας, κ. Βασίλης Έξαρχος, αναδεικνύει τα τρία κρίσιμα κριτήρια για...

SPECIALS

Προερχόµενος από το χώρο της εκπαίδευσης, όντας πτυχιούχος φυσικός, ο Στέφανος Πούτας, αποφάσισε να ασχοληθεί και µε τον πρωτογενή τοµέα. Η προσπάθειά του ξεκίνησε...