Connect with us

Αναζήτηση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Διασπορά κινδύνου με εστίες παραγωγής πανελλαδικά

Η PanProd Παντελόπουλος ΑΕ αξιοποιεί υφιστάµενες εγκαταστάσεις παραγωγών σε όλη την ελληνική επικράτεια, παραχωρώντας µηχανολογικό εξοπλισµό και υλικά συσκευασίας, προκειµένου, υπό την επίβλεψη των δικών της γεωπόνων, να καλλιεργούν συγκεκριµένες ποσότητες υπό συγκεκριµένες ποιοτικές προδιαγραφές.

«Οι καλλιεργούµενες ποσότητες είναι προσυµφωνηµένες και προπωληµένες. Εποµένως οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις ποσότητες που θα διαθέσουν και να πραγµατοποιήσουν τον προγραµµατισµό τους», αναφέρει στο Fresher ο Χάρης Παντελόπουλος, ιδρυτής της εταιρείας. «Στο πλαίσιο των συνεργασιών που διατηρούµε, αξιοποιούµε τόσο υπαίθριες, όσο και θερµοκηπιακές καλλιέργειες σε όλη την Ελλάδα. Για παράδειγµα από τη Βοιωτία συλλέγουµε πατάτα και κρεµµύδι. Εκεί ο συνεργαζόµενος παραγωγός έχει τη δική του υποδοµή, και από πλευράς µας προσθέτουµε τον µηχανολογικό εξοπλισµό για τη µικροσυσκευασία. Βέβαια εφόσον ο παραγωγός θεωρήσει ότι η τιµή που λαµβάνει από εµάς δεν είναι συµφέρουσα, έχει τη δυνατότητα να διαπραγµατευτεί στην ελεύθερη αγορά τα προϊόντα που βγάζει. Προϋπόθεση είναι να µας επιστρέψει το ποσό, µε το οποίο χρηµατοδοτήσαµε την παραγωγή του σε διάστηµα έξι µηνών».

∆ιαφοροποίηση σε σχέση µε τη συµβολαιακή γεωργία

«Πρόκειται για ένα διαφορετικό µοντέλο σε σχέση µε τη συµβολαιακή γεωργία που όλοι γνωρίζουµε. Προχωρήσαµε σε αυτό το µέτρο, µε σκοπό να δώσουµε κίνητρο στους συνεργάτες µας, τη στιγµή που βλέπαµε αρκετούς παραγωγούς να διακόπτουν τη δραστηριότητά τους», εξηγεί ο κύριος Παντελόπουλος. «Κατ’ επέκταση του συγκεκριµένου µοντέλου έχουµε συνάψει συµφωνίες µε 16 µεταφορικές και µε εγκαταστάσεις σε διαµετακοµιστικά κέντρα, ενώ τα στελέχη της εταιρείας µας είναι επιφορτισµένα να ελέγχουν πλήρως τη διαδικασία παραγωγής και διανοµής. Με αυτό τον τρόπο η διάθεση των προϊόντων γίνεται απευθείας από τη µονάδα του εκάστοτε παραγωγού προς τους πελάτες µας και αλυσίδες σούπερ µάρκετ».

Πιστοποιηµένες καλλιέργειες µε χρήση εκροών στο 1/3 του MRL

Η επιχείρηση, σκιαγραφώντας τις προδιαγραφές που επιθυµεί για τα προϊόντα της, παρέχει τους αγρότες πλάνο καλλιέργειας. Σε αυτό περιγράφεται ότι η χρήση των φυτοπροστατευτικών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/3 του MRL (Maximum Residue Levels), όπως αυτό ορίζεται από την νοµοθεσία της ΕΕ. Όλα τα παραγόµενα προϊόντα αλλά και οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί διαθέτουν τις απαιτούµενες πιστοποιήσεις. Παράλληλα µέσα από τις επιµέρους συµφωνίες µε οµάδες παραγωγών έχει πετύχει την διασπορά του κινδύνου, δηµιουργώντας σηµεία παραγωγής και διάθεσης των αγαθών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το µεγαλύτερο εύρος συνεργασιών διατηρείται στην Αχαΐα. Όπως λέει ο Χάρης Παντελόπουλος, «ο λόγος για τον οποίο επελέγη το συγκεκριµένο µοντέλο είναι ότι υφίσταται ένας σοβαρός κίνδυνος. ∆εν προσέξαµε τα προηγούµενα χρόνια, κάνοντας αλόγιστη χρήση εισροών, γεγονός που επηρέασε τον υδροφόρο ορίζοντα. Εµείς επιλέξαµε το Ασπρόχωµα, στην βορειοανατολική πλευρά της πεδιάδας της Μεσσηνίας, για να δηµιουργήσουµε πρόσφατα και µία νέα µονάδα. Βρισκόµαστε στις παρυφές της πεδιάδας αυτής και βρεχόµαστε από τον ποταµό Άρη και τον ποταµό Πάµισο και φροντίζουµε ώστε το νερό να παραµένει καθαρό».

Προκειµένου να παρουσιάζει κυκλικότητα στα παραγόµενα προϊόντα, αδιάκοπη παραγωγική δραστηριότητα και να µειώσει το ρίσκο, η επιχείρηση έχει τοποθετηθεί στρατηγικά σε αρκετά διαφορετικά προϊόντα, είτε πρόκειται για τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία διαλέγει και συσκευάζει, είτε για προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, η επιτραπέζια ελιά και το βαλσαµικό ξίδι, το οποίο θα αποτελέσει ένα από τα νέα συσκευασµένα προϊόντα που θα φέρει προσεχώς στην αγορά. «Στόχος µας ήταν να αντιµετωπίσουµε την κλιµατική αλλαγή. Έτσι, εάν ένα προϊόν προσβληθεί από τις επιπτώσεις της, έχουµε την εναλλακτική διάθεσης ενός άλλου στη θέση του».

Η ερηµοποίηση της πεδιάδας

Ο κύριος Παντελόπουλος στέκεται και στην ερηµοποίηση της πεδιάδας στο Ασπρόχωµα της Καλαµάτας τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιµατικής αλλαγής. Το γεγονός αυτό αποτελεί απόρροια των απρόβλεπτων κλιµατικών συνθηκών, που δεν ευνοούν την ανάπτυξη των καλλιεργειών στην περιοχή. «Παλαιότερα συναντούσε κανείς εδώ λιµνάζοντα ύδατα, τα οποία ευνοούσαν τον πρωτογενή τοµέα, δηµιουργώντας συνθήκες υγρασίας. Υπήρχαν ακόµη και βατράχια, τα οποία σταδιακά εξαφανίστηκαν λόγω της ξηρασίας που επικράτησε στα χρόνια που ακολούθησαν Κοιτάζοντας την εικόνα που έχουµε σήµερα µπροστά µας, ένα µεγάλο µέρος της χλωρίδας έχει πλέον χαθεί».

Νέες πειραµατικές καλλιέργειες

Η επιχείρηση στο πλαίσιο ανάπτυξης και εξέλιξης της δραστηριότητάς της πραγµατοποιεί σειρά δοκιµών σε παρακείµενες του εργοστασίου εκτάσεις, γεγονός που της επιτρέπει να γνωρίζει µε ακρίβεια τις ιδιότητες του πολλαπλασιαστικού υλικού που χρησιµοποιούν οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί αλλά και τις δυνατότητες που αυτό παρουσιάζει, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του Χάρη Παντελόπουλου. Σε εξέλιξη βρίσκονται πειραµατισµοί σε νέες ποικιλίες πατάτας αλλά και καρπουζιού, σε συνεργασία µε Γάλλους γενετιστές προϊόντων που έρχονται στην Ελλάδα γι’ αυτόν το σκοπό. «Στον προαύλιο χώρο της µονάδας µας διαθέτουµε έκταση, όπου διερευνώνται αποδοτικές ποικιλίες αλλά και καλλιέργειες για νέες κατηγορίες εµπορευµάτων όπως το αµπέλι».

Συνεργάτης της Lidl Ελλάς

Από τα περίπου 15 εκατοµµύρια ευρώ που είναι ο τζίρος της, το 30% προέρχεται από τις εξαγωγές προϊόντων όπως είναι τα κρεµµύδια, τα καρότα, οι πατάτες, το καρπούζι, το κουνουπίδι και το µπρόκολο. Ένας από τους βασικούς συνεργάτες της επιχείρησης στην Ελλάδα είναι η Lidl Ελλάς, η οποία απορροφά ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής. Ωστόσο διαθέτει και σηµαντικές ποσότητες στο εξωτερικό.

Επένδυση 6,3 εκατ. σε νέο εργοστάσιο

Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα µία νέα επένδυση σε µονάδας διαλογής, συσκευασίας και εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στο Ασπρόχωµα. Η δαπάνη ανήλθε στα 6,3 εκατ. ευρώ. Στη νέα µονάδα υλοποιείται η διαλογή και συσκευασία φυλλωδών κηπευτικών, πατάτας καθώς και φρούτων, ενώ µελλοντικά θα παράγει και άλλα προϊόντα όπως επιτραπέζιες ελιές εκπυρηνωµένες αλλά και προϊόντα προστιθέµενης αξίας όπως το βαλσαµικό ξίδι και εµφιαλωµένα αγροτικά προϊόντα σε συνταγές µε καρυκεύµατα. Η Παντελόπουλος ΑΕ δραστηριοποιείται και στην παραγωγή έξτρα παρθένου και έξτρα παρθένου βιολογικού ελαιολάδου, το οποίο εξάγεται σε Αµερική, Ασία και Ευρώπη. Η PanProd δηµιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Επιθυµία του Χάρη Παντελόπουλου, ήταν να στηρίξει την τοπική παραγωγή και τους αγρότες, συνάπτοντας συνεργασίες µαζί τους. Σήµερα, στην επιχείρηση εκτός από τον ίδιο συµµετέχουν και τα τρία παιδιά του, ο Νίκος Παντελόπουλος µε ευθύνη για την αλυσίδα τροφοδοσίας, η Σοφία Παντελοπούλου µε σπουδές στον τοµέα του µάρκετινγκ, η οποία έχει αναλάβει τον τοµέα επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου καθώς και ο Γιώργος Παντελόπουλος, µε την ευθύνη των οικονοµικών. Η επιχείρηση διατηρεί δύο µονάδες συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.µ.

Αγρότης και ο ίδιος – Από τους πρώτους  εµπόρους µπανάνας στην Ελλάδα

Ο Χάρης Παντελόπουλος ήταν ένας από τους πρώτους εµπόρους µπανάνας στην ελληνική αγορά, ξεκινώντας πριν από 53 χρόνια, όταν ελάχιστοι στη χώρα γνώριζαν ή κατανάλωναν το φρούτο αυτό. «Η εταιρεία ξεκίνησε τον Μάιο του 1970. Ήταν µία καλή εποχή στον τοµέα της παραγωγής, διότι υπήρχαν ακόµη σταθερές κλιµατικές συνθήκες και ο χρόνος χωριζόταν σε τέσσερις διακριτές εποχές, εν αντιθέσει µε σήµερα όπου τα καιρικά φαινόµενα είναι απρόβλεπτα µε αποτέλεσµα να εκδηλώνονται χαµηλές θερµοκρασίες και την άνοιξη», αναφέρει ο ίδιος. Με καταβολές στον αγροτικό τοµέα, όντας και ο ίδιος παραγωγός κατά το παρελθόν, ανέλαβε να εξελίξει τα προϊόντα που έβγαζαν από την παραγωγή οι γονείς του, µεταξύ των οποίων η πατάτα, τα πράσινα λαχανικά, η ντοµάτα. «Η πρώτη παραγωγική εγκατάσταση που δηµιούργησα είχε ως δραστηριότητα την εµπορία και αποφλοίωση του φιστικιού αραχίδα. Παράλληλα ασχολήθηκα µε τα κηπευτικά. Αργότερα σκέφτηκα ότι θα έρθει η στιγµή που η Ελλάδα θα τρώει µπανάνες, ευνοηµένος από τον νόµο περί ποσοστώσεων. Έτσι, υπέγραψα µία µεγάλη συµφωνία µε την Chiquita το 1986, ενώ δηµιούργησα και ωριµαντήριο στην περιοχή. Πολλοί µάλιστα ήταν εκείνοι που µε θεωρούσαν τρελό τότε. Ωστόσο εκ του αποτελέσµατος αλλά και από την αναγνώριση που έλαβε η µπανάνα µέσα στα επόµενα χρόνια, νιώθω ότι δικαιώθηκα»

Φτάνει τα 20 εκατ. κιλά η δυναμική στην πατάτα

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η συλλογή της πατάτας, ενώ θα ακολουθήσουν τα φρέσκα προϊόντα. Πέρυσι η Panprod ξεκίνησε την παραγωγή και συσκευασία και της baby πατάτας, η οποία προέρχεται από παραγωγούς της Καλαμάτας. Η συνολική δυναμική στην πατάτα μπορεί να φτάσει έως και τα 20 εκατ. κιλά σε ετήσια βάση. Η Παντελόπουλος επεξεργάζεται όλων των ειδών τις πατάτες όπως συμβατική, βιολογική καθώς και baby, λευκά και κόκκινα κρεμμύδια, πράσινο κολοκύθι, κολοκύθες butternut, σέλινο, σελινόριζα, μαρούλι, πράσινη λόλα, άνηθο, μαϊντανό, κουνουπίδι, λάχανο, καρότο και μπρόκολο. Μεταξύ των προϊόντων της είναι και φρούτα όπως φράουλα, αχλάδι και μήλο.

Σχετικά Άρθρα

FARMING

Σε μία προσπάθεια να καθοδηγήσει τους φίλους αγρότες ακτινιδιοπαραγωγούς, ο γεωπόνος και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας, κ. Βασίλης Έξαρχος, αναδεικνύει τα τρία κρίσιμα κριτήρια για...

REPORTS

Προσπάθειες με στόχο την μείωση των πληθυσμών εντομολογικών εχθρών και αρχικών μολυσμάτων μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών γίνονται κατά τη χειμερινή περίοδο του λήθαργου σε...

REPORTS

Το ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας ενέκρινε την επείγουσα χρήση του βιολογικού εντομοκτόνου SPEAR LEP στην Ελλάδα το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους καλλιεργητές για χρήση...

REPORTS

Η φετινή σεζόν για τα ελληνικά εσπεριδοειδή φαίνεται να έχει διακυμάνσεις που προκ