Connect with us

Αναζήτηση

BRANDING

Άσπερμο «baby» αβοκάντο, η νέα ιδέα της Αgrocreta

Σε πειραµατισµούς µε τα άσπερµα αβοκάντο που ευδοκιµούν σε πολλά από τα καλλιεργούµενα δέντρα έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστηµα η Agrocreta, η οποία στράφηκε τα τελευταία χρόνια ευρύτερα στον συγκεκριµένο καρπό, καθώς υπήρξε µία σταδιακή µεταστροφή προς την καλλιέργεια στην ευρύτερη περιοχή, µε το πορτοκάλι σταδιακά να αντικαθίσταται.

Το αβοκάντο δίνει καλύτερες αποδόσεις στους παραγωγούς σε σχέση µε το πορτοκάλι, αιτιολόγησε τη στροφή αυτή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Αντώνης Κοκαλάκης, στο πλαίσιο δηµοσιογραφικής αποστολής στην Κρήτη. Η Agrocreta δίνει αυτή τη στιγµή 2,3 ευρώ το κιλό για το συµβατικό αβοκάντο, διαθέτοντας ορισµένες ιδιόκτητες εκτάσεις αλλά συνεργαζόµενη κατά κύριο λόγο µε αρκετούς παραγωγούς σε όλο το νοµό Χανίων και µε τη Lidl Ελλάς.

Το τελευταίο διάστηµα έχει κινηθεί για την εκµετάλλευση ποσοτήτων άσπερµων αβοκάντο, τα οποία ονοµάζει baby αβοκάντο. Πρόκειται ουσιαστικά, σύµφωνα µε τον κ. Κοκαλάκη, για καρπούς που δεν αναπτύσσουν κουκούτσι, µε µικρότερο µέγεθος σε αβοκάντο µε λεία επιφάνεια της ποικιλίας Fuerte ή Zutano. «Η συγκοµιδή τους γίνεται σε συνεργασία µε τους καλλιεργητές. Επειδή το ποσοστό τους σε κάθε δέντρο είναι πολύ µικρό εκδίδουµε ανακοινώσεις και στους περίπου 150 συνεργαζόµενους παραγωγούς. Υπάρχει συνεννόηση ώστε η συγκοµιδή των συγκεκριµένων µικρών καρπών να γίνεται ταυτόχρονα, δεδοµένου ότι απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτική συλλογή. Πρόκειται ουσιαστικά για καρπούς που δεν µπορούν να αναπτυχθούν φυσιολογικά, ωστόσο έχουν την ίδια γεύση και χαρακτηριστικά µε τα υπόλοιπα αβοκάντο».

Η κύρια ποικιλία αβοκάντο την οποία αξιοποιεί η εταιρεία από τον Βατόλακκο Χανίων, είναι η hass, ενώ περίπου το 30% της παραγωγής της κατευθύνεται στα ράφια της Lidl. Στα προϊόντα που συλλέγει και συσκευάζει από παραγωγούς της περιοχής είναι τα πορτοκάλια, οι ελιές µε τις οποίες παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο καθώς και τα κάστανα Κρήτης. Ο κύκλος εργασιών της Agrocreta ανέρχεται στα 3,5 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, το αβοκάντο κατευθύνεται σε Βαλκάνια, Τσεχία, ∆ανία, Γερµανία, Ολλανδία, Ιταλία,  Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία και Πολωνία. O συνολικός όγκος παραγωγής για την Agrocreta ανέρχεται σε περίπου 700 τόνους ανά παραγωγική περίοδο, ενώ η συνολική παραγωγή για το νοµό Χανίων υπολογίζεται στους 8.000 τόνους. «Παρατηρείται αύξηση των νέων παραγωγών κατά περίπου 30% κάθε χρόνο, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, ενώ επιστρέφουν και κάποιοι παλαιότεροι παραγωγοί που είχαν εγκαταλείψει άλλοτε τη συγκεκριµένη καλλιέργεια».

Η µεγαλύτερη οµάδα παραγωγών πιστοποιηµένων µε Global GAP

Πρόκειται για µία µικρού βεληνεκούς επιχείρηση, µε πιστοποιήσεις στα προϊόντα της, οι οποίες είναι πλέον απαιτητές τόσο στη διεθνή αγορά όσο και σε αλυσίδες του εξωτερικού όπως είναι η Lidl. ∆ιατηρεί τη µεγαλύτερη οµάδα παραγωγών αβοκάντο µε Global GAP, η οποία ενισχύεται διαρκώς. Στην περίπτωση της Agrocreta, πραγµατοποιούνται έως και 70 έλεγχοι ετησίως τόσο από την ίδια όσο και από τη Lidl, για να διαπιστωθεί η υπολειµµατικότητα χηµικών ουσιών στο αβοκάντο που προµηθεύει στην αλυσίδα. «Εκτός των άλλων κάνουµε µετρήσεις ξηράς ουσίας, για να διασφαλίσουµε ότι ο καρπός θα ωριµάσει οµοιόµορφα όταν τον αγοράσει ο καταναλωτής. Μ’ αυτόν τον τρόπο γνωρίζουµε και ενηµερώνουµε τους παραγωγούς για το πότε είναι κατάλληλη στιγµή για τη συγκοµιδή. Αυτή τη στιγµή προχωράµε στις πρώτες συνεργασίες µέσω συµβολαιακής γεωργίας, ενώ βασικό µας µέληµα αποτελεί να αγοράζουµε το σύνολο των παραγόµενων ποσοτήτων», εξηγεί ο κ. Κοκαλάκης.

Διαβάστε επίσης

FARMING

Με προγραµµατισµό να επεκτείνει την καλλιεργητική της δυναµική, προσθέτοντας στρέµµατα γης στα ήδη υπάρχοντα, η οικογένεια Φλόκαρη µε έδρα τη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, έχει...

REPORTS

Αρχές Ιουνίου το Fresher συνάντησε την οικογένεια Συµεωνίδη σε ένα από τα κτήµατά της στην Ηµαθία να συγκοµίζει βερίκοκα. ∆εύτερης γενιάς παραγωγός ο Μάκης...

FARMING

Σε μία προσπάθεια να καθοδηγήσει τους φίλους αγρότες ακτινιδιοπαραγωγούς, ο γεωπόνος και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας, κ. Βασίλης Έξαρχος, αναδεικνύει τα τρία κρίσιμα κριτήρια για...

SPECIALS

Προερχόµενος από το χώρο της εκπαίδευσης, όντας πτυχιούχος φυσικός, ο Στέφανος Πούτας, αποφάσισε να ασχοληθεί και µε τον πρωτογενή τοµέα. Η προσπάθειά του ξεκίνησε...