Connect with us

Αναζήτηση

REPORTS

Στην αχανή ινδική αγορά ψάχνει για ντηλς το ελληνικό ακτινίδιο, αυτοψία εμπόρων στην Ημαθία

«Ζεστή» αναµένεται και φέτος η ινδική αγορά για το ελληνικό ακτινίδιο, παρότι το πρόβληµα που υπήρχε µε τα ιρανικά ακτινίδια και «µπλόκαρε» τις εξαγωγές τους στην Ινδία, επιλύθηκε, µε συνέπεια να αναµένεται αύξηση του βαθµού δυσκολίας σε επίπεδο ανταγωνισµού, για µια θέση στο τοπικό ράφι.

Η προσδοκία για διατήρηση της δυναµικής που καταγράφηκε πέρυσι στην αχανή αγορά της Ινδίας, για το ελληνικό ακτινίδιο, φαίνεται πως εδράζεται σε ρεαλιστική βάση, κρίνοντας κανείς από την παρουσία, το τελευταίο διάστηµα, Ινδών αγοραστών νωπών φρούτων σε πολλά από τα παραγωγικά κέντρα της χώρας, για επαφές.

Μια τέτοια επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε πριν από λίγες ηµέρες στην περιοχή της Ηµαθίας, όταν στελέχη µεγάλου ινδικού οµίλου, µε έδρα στο Νέο ∆ελχί, µέσω της τοπικής Κοινοπραξίας Συνεταιρισµών Οµάδων Παραγωγών, έκαναν αυτοψία σε τρεις συνεταιρισµούς, τον Αλιάκµονα, τη Μελίκη και τον ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας, αναζητώντας διαύλους πιθανής εµπορικής συνεργασίας.

«Ήταν µια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Ψάχνουν συνεργασίες σε µήλα και ακτινίδια. Στα µήλα νοµίζω ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να συναφθούν συµφωνίες, διότι οι ποιοτικές προδιαγραφές που θέτουν είναι πολύ υψηλές. Αντίθετα, στα ακτινίδια η ποιότητά µας είναι άριστη και εκτιµώ πως θα περπατήσουν κάποιες συνεργασίες. Οι προοπτικές που διανοίγονται είναι ελπιδοφόρες», ανέφερε στην Agrenda ο Βασίλης Μπουγάς, υπεύθυνος πωλήσεων του ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας.

Το έµπειρο στέλεχος µας είπε πως επρόκειτο για στελέχη µιας µεγάλης εταιρείας, η οποία αναζητά σηµαντικές ποσότητες, καθώς απευθύνεται σε µια τεράστια αγορά. «Μόλις ξεκινήσει η συγκοµιδή της ποικιλίας Hayword και αρχίσει να ξεκαθαρίζει και το τοπίο για τις ποσότητες, την ποιότητα και την τιµή του προϊόντος θα έχουµε κάποια νέα συζήτηση να δούµε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουγάς και εκτίµησε πως φέτος ο ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας αναµένεται να διαχειριστεί γύρω στους 1.000 – 1.500 τόνους ακτινιδίων.

Σηµειωτέον, µε ξενάγηση στις υποδοµές, έγιναν επαφές και στον Α.Σ. Αλιάκµονα, ο οποίος αναµένει φέτος να συγκεντρώσει και να τυποποιήσει πάνω από 4.000 τόνους ποιοτικού ακτινιδίου.

Διαβάστε επίσης

FARMING

Με προγραµµατισµό να επεκτείνει την καλλιεργητική της δυναµική, προσθέτοντας στρέµµατα γης στα ήδη υπάρχοντα, η οικογένεια Φλόκαρη µε έδρα τη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, έχει...

REPORTS

Αρχές Ιουνίου το Fresher συνάντησε την οικογένεια Συµεωνίδη σε ένα από τα κτήµατά της στην Ηµαθία να συγκοµίζει βερίκοκα. ∆εύτερης γενιάς παραγωγός ο Μάκης...

FARMING

Σε μία προσπάθεια να καθοδηγήσει τους φίλους αγρότες ακτινιδιοπαραγωγούς, ο γεωπόνος και υποψήφιος διδάκτορας εδαφολογίας, κ. Βασίλης Έξαρχος, αναδεικνύει τα τρία κρίσιμα κριτήρια για...

SPECIALS

Προερχόµενος από το χώρο της εκπαίδευσης, όντας πτυχιούχος φυσικός, ο Στέφανος Πούτας, αποφάσισε να ασχοληθεί και µε τον πρωτογενή τοµέα. Η προσπάθειά του ξεκίνησε...